Kadra

Michał Kornacki - fortepian

Michał Kornacki - fortepian

Michał Kornacki urodził się w Warszawie. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w klasie Marii Niemiry. W roku 1996 otrzymał pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Berga w Hiszpanii. Wystąpił wówczas kilkakrotnie w telewizji, grając utwory W. A. Mozarta i F. Chopina. W roku 2003 ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Karola Szymanowskiego pod kierunkiem Janusza Olejniczaka. W latach 2003-2012 odbył studia na Akademii Muzycznej w Warszawie na wydziałach fortepianu (w klasie prof. Kazimierza Gierżoda), kompozycji (w klasie prof. Zbigniewa Bagińskiego) oraz multimediów (Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna). Ukończył również staż artystyczny z fortepianu (pod kierunkiem prof. Andrzeja Dutkiewicza). Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich pianistów-pedagogów jak: Volker Banfield, Anto Pett, Letizia Michelon, Fabio Grasso, Peep Lassman, Eric Kaltoft. Brał udział w Festiwalu Pieśni Polskiej i Europejskiej, Festiwalu „Od Chopina do Góreckiego” w Warszawie, Festiwalu Młodych Kompozytorów „Chopin – Transgresje”, a także licznych koncertach Studium Muzyki Nowej oraz Katedry Kompozycji UMFC. Dokonał (wraz z T. Garbarczykiem i St. Skoczyńskim) prawykonania utworu „Trzy pieśni i dwie improwizacje” A. Dutkiewicza, jak również (z P. Hausenplasem i A. Pachlewskim) polskiego prawykonania utworu „Korean Trails” Edwarda Sielickiego. W 2009 wystąpił w Sali Kameralnej Konserwatorium im. Nikołaja Rimskiego-Korsakowa w Sankt Petersburgu, wykonując własne kompozycje fortepianowe. W tym samym roku otrzymał wyróżnienie na Konkursie Młodych Wykonawców Muzyki Współczesnej w Radziejowicach. W maju 2012, w ramach finału Konkursu Kompozytorskiego im. T. Bairda, wykonał (wraz z Ewą Liebchen) utwór „paroles gelées” Piotra Tabakiernika, który zdobył I nagrodę. Jako pianista-solista i kameralista Michał Kornacki wykonuje utwory z różnych epok: klasykę od baroku do współczesności, jazz, muzykę rozrywkową i filmową. Oprócz tradycyjnych form wykonawstwa (takich jak recitale fortepianowe) interesują go też awangardowe projekty z użyciem elektroniki, amplifikacji instrumentu, bazujące na współpracy warstwy dźwiękowej z obrazem, przetwarzaniu dźwięku na żywo oraz improwizacji. Jako kompozytor jest autorem licznych utworów fortepianowych, muzyki kameralnej, symfonicznej, elektronicznej, muzyki teatralnej, instalacji interaktywnych, jak również aranżacji muzyki rozrywkowej. Interesuje się także produkcją nagrań muzycznych (realizacja dźwięku, miks, mastering). Owocem tych zainteresowań są dwa autorskie albumy studyjne: „Światła i cienie” (2013-2016), w którym występuje również jako autor tekstów i wokalista, oraz „Chopinotronic” (2015- 2016) – muzyka Chopina w opracowaniach elektronicznych. Nagrał też płyty „Jazz Standards” (2017) oraz „Classical Masters” (2018) na fortepian solo. Improwizuje i tworzy opracowania na tematy jazzowe, kolędowe, patriotyczne i inne. Od 2020 pracuje nad własnym oprogramowaniem do kształcenia słuchu MBK Ear Trainer. Dla dzieci pisze proste aranżacje fortepianowe popularnych piosenek i melodii ludowych. Liczne nagrania są do posłuchania na stronie https://www.youtube.com/user/michalkornacki .