Trwają zapisy na nowy rok szkolny 2022/2023. W celu zapisania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 10 kwietnia 2020 roku Szkoła Muzyczna I st. Presto wprowadza system przeprowadzania zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Sposób pracy szkoły:

  • Instrument - lekcja on-line według planu przy użyciu komunikatorów typu Skype, WhatsApp, Messenger.
  • Zajęcia teoretyczne kl. I - III - przesyłanie pocztą  e-mail materiałów dydaktycznych wraz z przykładami muzycznymi z opisem ćwiczeń a następnie omówienie pracy poprzez kontakt e-mail lub telefoniczny.
  • Zajęcia teoretyczne kl. IV - VI - zajęcia on-line według planu przy użyciu komunikatora Skype.
  • Chór - praca własna ucznia z nagranym akompaniamentem przesłanym pocztą e-mail. Nagranie swojego głosu i przesłanie nauczycielowi.

W dniu 24 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy epidemicznej na terenie całego kraju oraz wprowadzeniem dodatkowych działań związanych z przeciwdziałaniem rozszerzaniu się epidemii wirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, ograniczeniu ulega także funkcjonowanie szkół artystycznych. Ograniczenie funkcjonowania ustalono obecnie na okres od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r.

W przypadku szkół artystycznych ograniczenie funkcjonowania będzie polegało na wdrożeniu we wszystkich typach szkół artystycznych publicznych i niepublicznych realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Sposób pracy szkoły:

  • Instrument - lekcja on-line według planu przy użyciu komunikatorów typu Skype, WhatsApp, Messenger.
  • Zajęcia teoretyczne, chór  - zajęcia on-line według planu przy użyciu komunikatora Skype, zoom.