loading...
Oferta szkoły
Presto - Szkoła Muzyczna I Stopnia

Zakres kształcenia artystycznego prowadzonego przez Szkołę obejmuje nauczanie gry na instrumentach, nauczanie przedmiotów ogólnomuzycznych oraz zajęcia zespołowe. Czas trwania nauki oraz ramowe plany nauczania określane są przez obowiązujące rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Szkoła prowadzi kształcenie w dwóch cyklach:
 • Cykl sześcioletni (6 – 10 lat)
 • Cykl czteroletni (11 – 16 lat)
Oferujemy naukę w czterech klasach instrumentalnych.
 • gitary klasycznej,
 • fortepianu,
 • skrzypiec,
 • fletu poprzecznego,
Program zajęć szkolnych obejmuje również przedmioty ogólnomuzyczne:
 • kształcenie słuchu,
 • rytmika,
 • audycje muzyczne
 • chór
Lekcje
Lekcje

Lekcje instrumentu głównego - nauka gry na wybranym przez ucznia instrumencie odbywa się 2 razy w tygodniu. Są to lekcje indywidualne. Dzieci uczą się podstaw gry, wydobywania dźwięku, prawidłowego ułożenia aparatu gry, poznają historię instrumentu oraz jego budowę. Program dobierany jest do poziomu i predyspozycji ucznia. Bardzo ważnym elementem kształcenia muzyka są występy publiczne. Wszyscy uczniowie bez względy na stopień zaawansowania mogą, a nawet powinni grać na koncertach i audycjach szkolnych.
Przedmioty ogólnomuzyczne - zajęcia teoretyczne obywają się w grupach do 16 osób. Uczniowie poznają zapis nutowy, podstawowe pojęcia muzyczne, uczą się podstaw teorii i historii muzyki. Rozwijają słuch poprzez czytanie nut głosem, zapisywanie krótkich fragmentów dźwiękowych, zabawy rytmiczne itp. Wiedza teoretyczna jest bardzo istotna w graniu na instrumencie.
Plan nauczania
Plan nauczania

CYKL SZEŚCIOLETNI - KLASY I-III

L.P ZAJĘCIA EDUKACYJNE  ILOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU
1.   Instrument główny  2 x 30 minut
2.   Zajęcia z akompaniatorem 1 x 15 minut
3.   Kształcenie słuchu + Rytmika 3 x 45 minut

CYKL SZEŚCIOLETNI – KLASY IV-VI I CYKL CZTEROLETNI

L.P ZAJĘCIA EDUKACYJNE  ILOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU
1.   Instrument główny  2 x 45 minut
2.   Zajęcia z akompaniatorem 1 x 15 minut
3.   Kształcenie słuchu + Audycje muzyczne 3 x 45 minut
4.    Fortepian dodatkowy 1 x 30 minut
5.    Chór 2 x 45 minut

Uwagi

 • ad. 1. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.
 • ad. 2. Organizację zajęć z akompaniatorem ustala nauczyciel instrumentu głównego w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
  Zajęcia nie podlegają ocenianiu i nie obowiązują uczniów klas gitary i fortepianu.
 • ad. 3. Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 16 uczniów.
 • ad. 4. Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Dotyczą uczniów klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz klas III i IV cyklu czteroletniego.
 • Zajęcia odbywają się po południu.

Szkoła prowadzi również zajęcia przygotowujące do nauki w Szkole Muzycznej I st. 

Dokumenty Szkoły
Opłaty
Opłaty

Działalność Szkoły finansowana jest z opłat rodziców. Opłata zwana „czesnym” nie jest zapłatą za poszczególne lekcje ale stanowi w całości opłatę za naukę w Szkole. Oznacza to, że w każdym miesiącu (od września do czerwca) jest ono płacone w ustalonej wysokości bez względu na ustawowe dni wolne od pracy np. dni świąteczne, ferie zimowe. Szkoła nie pobiera opłat za miesiące wakacyjne.

Czesne na rok szkolny 2020/2021:
W cyklu sześcioletnim: 500 zł miesięcznie*
W cyklu czteroletnim: 640 zł miesięcznie
* Klasa IV - VI cyklu sześcioletniego -siatka godzin i czesne jak w cyklu czteroletnim.

Opłaty prosimy przesyłać z góry za każdy miesiąc na konto:
mBank PRESTO Szkoła Muzyczna I stopnia
ul. Hery 25C/61
01-497 Warszawa
Nr konta: 60 1140 2004 0000 3702 5455 8562