CYKL SZEŚCIOLETNI - KLASY I-III

L.P ZAJĘCIA EDUKACYJNE  ILOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU
1.   Instrument główny  2 x 30 minut
2.   Zajęcia z akompaniatorem 1 x 15 minut
3.   Kształcenie słuchu + Rytmika 3 x 45 minut

CYKL SZEŚCIOLETNI – KLASY IV-VI I CYKL CZTEROLETNI

L.P ZAJĘCIA EDUKACYJNE  ILOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU
1.   Instrument główny  2 x 45 minut
2.   Zajęcia z akompaniatorem 1 x 15 minut
3.   Kształcenie słuchu + Audycje muzyczne 3 x 45 minut
4.    Fortepian dodatkowy 1 x 30 minut
5.    Chór 2 x 45 minut

Uwagi

  • ad. 1. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.
  • ad. 2. Organizację zajęć z akompaniatorem ustala nauczyciel instrumentu głównego w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
    Zajęcia nie podlegają ocenianiu i nie obowiązują uczniów klas gitary i fortepianu.
  • ad. 3. Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 16 uczniów.
  • ad. 4. Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Dotyczą uczniów klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz klas III i IV cyklu czteroletniego.
  • Zajęcia odbywają się po południu.

Szkoła prowadzi również zajęcia przygotowujące do nauki w Szkole Muzycznej I st.