Lekcje instrumentu głównego - nauka gry na wybranym przez ucznia instrumencie odbywa się 2 razy w tygodniu. Są to lekcje indywidualne. Dzieci uczą się podstaw gry, wydobywania dźwięku, prawidłowego ułożenia aparatu gry, poznają historię instrumentu oraz jego budowę. Program dobierany jest do poziomu i predyspozycji ucznia. Bardzo ważnym elementem kształcenia muzyka są występy publiczne. Wszyscy uczniowie bez względy na stopień zaawansowania mogą, a nawet powinni grać na koncertach i audycjach szkolnych.
Przedmioty ogólnomuzyczne - zajęcia teoretyczne obywają się w grupach do 16 osób. Uczniowie poznają zapis nutowy, podstawowe pojęcia muzyczne, uczą się podstaw teorii i historii muzyki. Rozwijają słuch poprzez czytanie nut głosem, zapisywanie krótkich fragmentów dźwiękowych, zabawy rytmiczne itp. Wiedza teoretyczna jest bardzo istotna w graniu na instrumencie.