Zakres kształcenia artystycznego prowadzonego przez Szkołę obejmuje nauczanie gry na instrumentach, nauczanie przedmiotów ogólnomuzycznych oraz zajęcia zespołowe. Czas trwania nauki oraz ramowe plany nauczania określane są przez obowiązujące rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Szkoła prowadzi kształcenie w dwóch cyklach:
  • Cykl sześcioletni (6 – 10 lat)
  • Cykl czteroletni (11 – 16 lat)
Oferujemy naukę w czterech klasach instrumentalnych.
  • gitary klasycznej,
  • fortepianu,
  • skrzypiec,
  • fletu poprzecznego,
Program zajęć szkolnych obejmuje również przedmioty ogólnomuzyczne:
  • kształcenie słuchu,
  • rytmika,
  • audycje muzyczne
  • chór