Zakres kształcenia artystycznego prowadzonego przez Szkołę obejmuje nauczanie gry na instrumentach, nauczanie przedmiotów ogólnomuzycznych oraz zajęcia zespołowe. Czas trwania nauki oraz ramowe plany nauczania określane są przez obowiązujące rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła prowadzi kształcenie w dwóch cyklach:


1.    Cykl sześcioletni (6 – 10 lat)
2.    Cykl czteroletni (11 – 16 lat)


Oferujemy naukę w czterech klasach instrumentalnych.


•    gitary klasycznej,
•    fortepianu,
•    skrzypiec,
•    fletu poprzecznego,

 

 


Program zajęć szkolnych obejmuje również przedmioty ogólnomuzyczne:


•    kształcenie słuchu,
•    rytmika,
•    audycje muzyczne chór


Zajęcia odbywają się popołudniu.

 

Lekcje instrumentu głównego


Nauka gry na wybranym przez ucznia instrumencie odbywa się 2 razy w tygodniu. Są to lekcje indywidualne. Dzieci uczą się podstaw gry, wydobywania dźwięku, prawidłowego ułożenia aparatu gry, poznają historię instrumentu oraz jego budowę. Program dobierany jest do poziomu i predyspozycji ucznia.

Bardzo ważnym elementem kształcenia muzyka są występy publiczne. Wszyscy uczniowie bez względy na stopień zaawansowania mogą, a nawet powinni grać na koncertach i audycjach szkolnych.


Przedmioty ogólnomuzyczne


Zajęcia teoretyczne obywają się w grupach do 16 osób. Uczniowie poznają zapis nutowy, podstawowe pojęcia muzyczne, uczą się podstaw teorii i historii muzyki. Rozwijają słuch poprzez czytanie nut głosem, zapisywanie krótkich fragmentów dźwiękowych, zabawy rytmiczne itp. Wiedza teoretyczna jest bardzo istotna w graniu na instrumencie.

Plan nauczania

 

Cykl sześcioletni - Klasy I-III


Poz.    Zajęcie edukacyjne    Ilość zajęć w tygodniuścioletni
1.    Instrument główny    2 x 30 minut
2.    Zajęcia z akompaniatorem    x
3.    Kształcenie słuchu + Rytmika    3 x 45 minut

Cykl sześcioletni – Klasy IV-VI
i Cykl czteroletni


Poz.    Zajęcia edukacyjne    Ilość zajęć w tygodniu
1.    Instrument główny    2 x 45 minut
2.    Zajęcia z akompaniatorem    x
3.    Kształcenie słuchu + Audycje muzyczne    3 x 45 minut
4.    Fortepian dodatkowy    1 x 30 minut

       Chór     1x45 minPoz. 1. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.
Poz. 2. Organizację zajęć z akompaniatorem ustala nauczyciel instrumentu głównego w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Zajęcia nie podlegają ocenianiu i nie obowiązują uczniów klas gitary i fortepianu.
Poz. 3. Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 16 uczniów.
Poz. 4. Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Dotyczą uczniów klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz klas III i IV cyklu czteroletniego.

Szkoła prowadzi również zajęcia przygotowujące do nauki w Szkole Muzycznej I st.