Działalność Szkoły finansowana jest z opłat rodziców. Opłata zwana „czesnym” nie jest zapłatą za poszczególne lekcje ale stanowi w całości opłatę za naukę w Szkole. Oznacza to, że w każdym miesiącu (od września do czerwca) jest ono płacone w ustalonej wysokości bez względu na ustawowe dni wolne od pracy np. dni świąteczne, ferie zimowe. Szkoła nie pobiera opłat za miesiące wakacyjne.

Czesne na rok szkolny 2016/2017:

W cyklu sześcioletnim: 440 zł miesięcznie*
W cyklu czteroletnim: 550 zł miesięcznie

Zajęcia umuzykalniające: 200 zł miesięcznie**
Zajęcia umuzykalniające: 360 zł miesięcznie***


* Klasa IV - VI cyklu sześcioletniego -siatka godzin i czesne jak w cyklu czteroletnim.
** Indywidualne zajęcia z instrumentu głównego 1x30 minut w tygodniu.
*** Indywidualne zajęcia z instrumentu głównego 2x30 minut w tygodniu.

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze Szkoły.

Opłaty prosimy przesyłać z góry za każdy miesiąc na konto:
mBank
PRESTO Szkoła Muzyczna I stopnia
ul. Hery 25C/61
01-497 Warszawa
Nr konta: 60 1140 2004 0000 3702 5455 8562